ΤΟΠΑ Quiz Platform

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email

Ηλεκτρονική Πλατφόρφμα εκπόνησης εξετάσεων (Online Quiz Platform) για το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, σε πιλοτική λειτουργία. 

Κατηγορία: 
Education
Ιστότοπος tobeknown© : 
Yes